ആടുജീവിതം

ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കാരണം നജീബ് ഗൾഫിൽ എത്തുന്നു. അറബിയുടെ ആട് വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു അടിമയെ പോലെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഏകദേശം 3 വർഷക്കാലം അടിമപ്പണി എടുക്കുന്നു. സ്വന്തം രൂപം തന്നെ മാറിപോകുന്നു. അവസാനം അറബിയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ,ധാരാളം യാതനകൾ സഹിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നഗരത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ദൈവം പലരുടെയും രൂപത്തിൽ നജീബിനെ സഹായിക്കുന്നു. അവസാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു.

ആട് ജീവിതം -ബെന്യാമിൻ. 2020 ൽ വായിച്ച ആദ്യത്തെ ബുക്ക്. 3 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒറ്റയിരുപ്പിൽ വായിച്ചു തീർന്നു. പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ ,ഈ ബുക്ക് വായനയുടെ രസം പോകും. വായിക്കുന്തോറും എനിക്ക്ആകാംഷ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു.

ഈ വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നത്. 2018 ഡിസംബറിലും 2019ൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആകെ രണ്ട് ബുക്കുകൾ മാത്രമാണ് വായിക്കുവാൻ പറ്റിയത്. അഗ്നിച്ചിറകുകൾ, The Alchemist എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ. 2020ൽ ധാരാളം പുസ്തങ്ങൾ വായിക്കണം.

2020 Plans

അങ്ങനെ 2020 എത്തി. എത്ര വേഗതയിലാണ് 2019 കഴിഞ്ഞ് പോയത്.2019 ൽ നേടാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങൾ 2020ൽ തന്നെ നേടണം എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു. ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും 2019 ഒരു മോശം വർഷം അല്ലായിരുന്നു. ധാരാളം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു. “നാളെ നാളെ” എന്ന പഴയ രീതി മാറ്റി.

എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ക്രിസ്തുമസും പുതുവത്സരവും ആശംസിക്കുന്നു.